Staráme se o naše lidi: Buďte v bezpečí, buďte v pohodě, buďte Scott

Řízení vysoce výkonné kultury bezpečnosti je klíčem k dosažení dlouhodobých pozitivních výsledků společnosti Scott. Ve finančním roce 2022 se lidé ve společnosti Scott nadále zasazovali o strategii bezpečnosti a pohody při práci, což podle marketingové ředitelky Casey Jenkins významně přispělo k tomu, že ukazatele bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykazují velké zlepšení.

USA2 1
"Od začátku jsme chtěli, aby naši lidé byli hnací silou naší strategie bezpečnosti a ochrany zdraví. Za tímto účelem jsme na všech našich pracovištích uspořádali workshop, který vyjasnil co pro ně bezpečnost a pohoda při práci znamenají a co od naší firmy očekávají. Díky tomuto procesu se zrodil koncept Be Safe, Be Well, Be Scott a bylo stanoveno našich šest bezpečnostních očekávání.
"To, že se naše týmy tak intenzivně zapojily do vývojové fáze, vytvořilo skutečný pocit nadšení, když nastal čas program spustit. Program jsme poté podpořili zásadami a nástroji zaměřenými na lidi, například naším softwarem pro hlášení 'Be Scott'."

Aplikace výrazně urychlila a usnadnila hlášení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro zaměstnance společnosti Scott a výsledky jsou hmatatelné. Počet hlášení o skoronehodách se zvýšil o 75 %, zatímco míra závažnosti ztrát v práci se v tomto finančním roce snížila o 60 %. S cílem odměnit a ocenit pozitivní chování a vedoucí postavení v oblasti bezpečnosti a pohody zavedla společnost Scott celosvětově program Safe Mate. Jedná se o iniciativu vedenou lidmi, kdy se kolegové mohou navzájem nominovat na ocenění, přičemž každý měsíc je na každém pracovišti oceněn jeden vynikající Safe Mate.

"Be Safe, Be Well, Be Scott vedlo k významné změně kultury a naše týmy se do něj velmi zapojily. Výraznými prvky v této oblasti byly vize a značka, software na míru, video o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a podávání zpráv o výkonnosti ve všech oblastech. Ukazatele výkonnosti hovoří samy za sebe, pokud jde o naše hlášení před a po události, ztracené časy a snížení míry závažnosti úrazů. Jsme podnikem, který je zaměřen na lidi, a naše bezpečnost a pohoda při práci jsou nesmírně důležité.
V prosinci pořádáme druhou akci Stop for safety," dodává paní Jenkins "kde si připomeneme nejdůležitější události z roku 2022, oceníme naše lidi a oslavíme některé z významných úspěchů z celé skupiny. Je pro nás opravdu důležité, abychom i nadále oslavovali úspěchy, protože se snažíme poskytovat co nejbezpečnější pracovní prostředí."

Ve společnosti Scott jsou lidé jádrem našeho podnikání. Zavazujeme se vytvářet kulturu, ve které je bezpečnost a pohoda při práci prvořadá ve všem, co děláme. Podporujeme pozitivní pracovní prostředí, které je bezpečné a kde se našim lidem daří, kde cítí, že o ně pečujeme a starají se jeden o druhého.

Vedení k udržitelné budoucnosti

Chcete-li se dozvědět více o závazku společnosti Scott k udržitelnosti a o našem slibu, že budeme plnit úkoly ve prospěch našich lidí, cílů a planety, podívejte se do sekce udržitelnosti na našich webových stránkách.

Další informace