Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnosti Scott se zavázaly chránit vaše soukromí.

Při kontaktu se společností Scott nám můžete sdělit své osobní údaje, abychom vás mohli identifikovat jako jednotlivce (například vaše celé jméno, e-mailovou adresu, adresu bydliště a telefonní číslo. Toto jsou vaše „osobní údaje“.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na ochranu osobních údajů, které shromažďujeme, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby. Používáním těchto stránek nebo zveřejněním svých osobních údajů prostřednictvím našich služeb souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Scott shromažďuje, zaznamenává a zpracovává osobní údaje zákazníků a uživatelů našich produktů a služeb. Údaje jsou poskytovány fyzickými osobami (dále jen "subjekt údajů") prostřednictvím kontaktu za účelem nákupu výrobku, plnění záruky, zajištění obchodní a marketingové komunikace, získání nových kolegů.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány zákonným, vhodným a transparentním způsobem pro konkrétní a výslovný účel. Zpracování osobních údajů je omezeno na nezbytnou míru a doba uchovávání osobních údajů je omezena na dobu nezbytnou pro účely zpracování. Osobní údaje budou náležitě chráněny pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

Scott zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 • plnění smluvních vztahů;
 • řízení vztahu se zákazníky;
 • poskytování informací o změnách našich služeb a produktů;
 • provádění interních operací;
 • dodržování zákonných povinností.

Tyto údaje poskytnuté se souhlasem nebo automatizovaně budou uloženy a zpracovány v databázi společnosti Scott.

Údaje o sdílených správcích zpracovávaných osobních údajů najdete na konci těchto zásad. Informace se v rámci holdingových společnostech předávají transparentním způsobem.

I) Zpracování souborů protokolu

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Scott soubory protokolu o přístupu na tyto webové stránky, aby chránila své oprávněné zájmy spočívající v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Soubory protokolu jsou poté zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Zpracování těchto protokolových souborů provádí společnost Scott sama nebo jím pověří třetí stranu, zejména jakoukoli jinou společnost ze skupiny Scott; zpracování protokolových souborů provádí společnost Scott s ohledem na následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníků webových stránek:

 • webová stránka, ze které návštěvník navštívil web Scott;
 • IP adresa;
 • datum a čas přístupu;
 • jakýkoli dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi HTTP;
 • přenášené datové skupiny;
 • informace o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

II) Používání souborů cookies a analýza webových stránek

Další údaje se automaticky shromažďují prostřednictvím souborů cookie a jiných systémů nebo aplikací pro shromažďování informací. Scott používá technické, funkční, analytické a sledovací „cookies“. Soubor cookie je malý textový soubor, který se ukládá do vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu při první návštěvě webových stránek. Naše „cookies“ jsou nezbytné pro technické fungování webových stránek a jejich uživatelskou přívětivost. Umožňují správné fungování webu a pamatují si například jeho nastavení. Umožňují vám optimalizovat vaše webové stránky. Sledování pomocí souborů cookie můžete odmítnout nastavením svého internetového prohlížeče tak, aby se žádné soubory cookie neukládaly. Všechny dříve uložené informace mohou být také vymazány z vašeho internetového prohlížeče.

Google Analytics a Google Ads

K analýze webových stránek pomocí souborů cookie používá Scott službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že se informace o používání těchto webových stránek generované shromážděnými soubory cookie přenáší na server společnosti Google v USA a tam jsou podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP adres, která je nastavena na webových stránkách společnosti Scott, dochází před přenosem údajů na server společnosti Google v USA ke zkrácení IP adres ze strany společnosti Google, v jednom z členských států EU nebo Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a teprve poté zkrácena (anonymizována).

Společnost Google nebude kombinovat přenesené údaje včetně zkrácených IP adres s žádnými jinými údaji. Zásady ochrany osobních údajů v Google je k dispozici zde.

Shromažďování cookies a jejich analýza prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webu zabránit vhodnou změnou nastavení prohlížeče.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Scott také související reklamní funkce poskytované společností Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené vykazování anonymních demografických údajů (např. věk, pohlaví, zájmy) nebo zobrazování reklam v obsahové síti na základě zobrazeného produktu (tzv. remarketing), včetně služby Google Ads používané k personalizaci reklam a zlepšení cílení reklam a remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svého webu nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky Scott vypnout nebo upravit prostřednictvím svého účtu Google.

III) Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších propagačních sdělení zpracovává Scott pro tyto účely na základě souhlasu osobní údaje poskytnuté takovým návštěvníkem, a to minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud návštěvník Scott uvede také své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), Scott pro tyto účely také tyto údaje zpracuje. Obsah newsletteru a dalších propagačních sdělení může být personalizován na základě údajů a dalších informací poskytnutých za účelem personalizace obsahu, který Scott určuje na základě chování návštěvníka na webových stránkách nebo prostřednictvím newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne společnost Scott zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní příslušný formulář a objedná si zasílání newsletteru a dalších propagačních sdělení s informacemi.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány až do doby odvolání uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů provádí společnost Scott sama nebo tím pověří třetí stranu, zejména jakoukoli jinou společnost ze skupiny Scott, jejíž je součástí.

CSouhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně jejich předávání některým společnostem skupiny Scott, a tedy i v rámci EU) je zcela dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat, a to jak zasláním písemného oznámení o odvolání souhlasu na adresu sídla společnosti Scott (viz výše), tak i kliknutím na tento odkaz: zde. Udělený souhlas lze také odvolat kliknutím na odkaz "Odhlásit Scott Newsletter" obsažený v obdrženém newsletteru nebo v reklamě. Bez udělení souhlasu není zasílání reklam Scott možné.

IV) Používání sociálních pluginů

Webové stránky společnosti Scott obsahují také sociální pluginy třetích stran, jejichž prostřednictvím mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jde o:

 • Facebookový plugin, spravovaný společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Doplněk YouTube, spravovaný společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA USA, dceřiná společnost společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • LinkedIn plugin, spravovaný společností LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, 94085 Sunnyvale, CA, USA.
 • Twitter plugin, spravovaný společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 94103 San Francisco, CA, USA.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Scott, která proto není odpovědná za zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které mohou být způsobeny.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Společnost Scott Group poskytne zpracovatelům nebo přidruženým společnostem osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo pro splnění zákonných povinností, nebo pokud to vyžaduje oprávněný zájem společnosti a zároveň je to slučitelné s účelem zpracování. S vašimi osobními údaji bude nakládáno transparentně.

Společnosti, které pověříme zpracováním vašich údajů, jsou s námi ve smluvním vztahu nebo máme jiné nástroje na ochranu údajů, které zaručují stejnou úroveň bezpečnosti a důvěrnosti vašich údajů.

Práva subjektu údajů:

Pokud si přejete konzultovat, upravit, opravit, přenést, omezit nebo vymazat vaše údaje, můžete zdarma zaslat e-mail na adresu [email protected], za předpokladu, že předložíte platnou identifikaci subjektu údajů. Tímto způsobem a stejným způsobem můžete také vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo ukončit komunikaci. Údaje budou upraveny nebo odstraněny v souladu s platnými podmínkami zpracování a v souladu s našimi technickými možnostmi. Vaše žádost bude vyřízena co nejdříve a v přiměřené lhůtě. Vaší žádosti bude vyhověno pouze v případě, že neexistují jiné důvody pro zpracování osobních údajů nebo zájmy společnosti na zpracování údajů, např. za účelem splnění zákonných povinností. Pokud bychom se dozvěděli o úniku dat, který by ohrozil vaše práva a ochranu osobních údajů, a pokud existuje vysoké riziko pro práva a svobody soukromých subjektů, bude o této skutečnosti informován subjekt údajů i dozorový úřad.

Scott bere ochranu vašich osobních údajů vážně a přijme příslušná opatření, aby zabránil zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nechtěnému vyzrazení a neoprávněným změnám. Pokud máte pocit, že vaše osobní údaje nejsou řádně chráněny nebo že se objevily náznaky jejich zneužití, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Obecná ustanovení:

Tyto zásada ochrany osobních údajů se mohou průběžně měnit. Změny vstoupí v platnost a účinnost automaticky po zveřejnění.

Zpracování osobních údajů na našich webových stránkách podléhá legislativě Evropské unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "směrnice"). Pokud by mělo být některé z předchozích ustanovení v souvislosti se zpracováním osobních údajů zrušeno, nahradí se ustanovením, které se co nejvíce blíží základnímu účelu daného ustanovení.

Správce osobních údajů:

Správci osobních údajů zpracovávaných podle tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů jsou tyto společnosti:

Scott Automation a.s.

Adresa: Úlehlova 36/49, 691 45 Podivín, Česká republika
DIČ CZ26291231
IČ: 26291231
Zapsaná: Obchodní rejstřík v Brně, oddíl B vložka 3766

Scott Automation nv

Adresa: Nieuwenhovestraat 18, 8540 Deerlijk, Belgie
DIČ: BE 0895.041.467
Registrace: RPR Gent, oddělení Kortrijk

Scott Automation sas

Adresa: Parc technologique de Soye, Allée Copernic, 56270 Ploemeur, Francie
DIČ FR 70 529 314 437
Zapsaná: RCS Lorient 529 314 437

Scott Automation Ltd

Adresa: 3 Waterfront Business Park, DY5 1LX Brierley Hill, Velká Británie
DIČ 0918581

Scott Technology GmbH

Adresa: Derdinger Straße 20, D-75057 Kürnbach, Německo

Scott Technology Ltd

Adresa: 10 Maces Road, PO Box 19667, Christchurch 8241 Nový Zéland

V rámci společností Scott Europe je správou osobních údajů pověřen manažer GDPR, kterého mohou subjekty údajů kontaktovat v případě dotazů, stížností nebo při uplatňování svých práv, a to prostřednictvím určené e-mailové adresy [email protected]

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 25.5.2018.