Vyloučení odpovědnosti

Vítejte na našich webových stránkách.

Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání těchto webových stránek, souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky používání, které spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a upozorněním na autorská práva upravují vztah společnosti Scott Technology NZ Limited k vám v souvislosti s tímto webem.

Pokud nechcete být vázáni těmito podmínkami, nepoužívejte tyto webové stránky a nestahujte z nich obsah.

Podmínky používání

Pojem „Scott“ nebo „nás“ nebo „my“ označuje společnost Scott Technology NZ Limited, vlastníka této webové stránky, jejíž sídlo je Scott Technology NZ Limited, Private Bag 1960, Dunedin, Nový Zéland. Pojem „vy“ označuje uživatele nebo návštěvníka našeho webu.

Na používání tohoto webu se vztahují následující podmínky použití:

 • Veškerý obsah na těchto webových stránkách je určen pouze pro vaši obecnou informaci a použití.
 • Veškerý obsah na tomto webu se může změnit bez předchozího upozornění.
 • Společnost Scott ani třetí strany neposkytují žádnou záruku (výslovnou ani předpokládanou) na přesnost, aktuálnost, účinnost, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na těchto webových stránkách pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že takové informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a Scott výslovně vylučuje odpovědnost za jakékoli takové nepřesnosti nebo chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
 • Použití jakýchkoli informací nebo materiálů z tohoto webu je zcela na vaše vlastní riziko a Scott za ně nenese odpovědnost. Berete na vědomí, že obsah této webové stránky slouží pouze pro obecné informační účely a nelze na něj spoléhat za žádným konkrétním účelem. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím těchto webových stránek splňovaly vaše konkrétní požadavky.
 • Společnost Scott nezaručuje, že funkce obsažené na těchto webových stránkách budou vždy dostupné nebo bezchybné, že budou odstraněny veškeré závady nebo že tyto webové stránky nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují žádné viry nebo jiné škodlivé prvky.
 • Scott se zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, v plném rozsahu povoleném zákonem, pokud jde o tento web, obsah a jeho používání.
 • V maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Scott a její ředitelé, zaměstnanci, zástupci a smluvní partneři vylučují veškerou odpovědnost za jakékoli ztráty, závazky, nároky, výdaje (mimo jiné včetně nákladů na právní zastoupení a obhajobu nebo nákladů na vypořádání) nebo škody, které nepřímo nebo přímo vyplývají z obsahu na těchto webových stránkách nebo z vašeho používání obsahu, ať už skutečné, domnělé, následné nebo sankční.
 • Pokud z jakéhokoli důvodu vznikne společnosti Scott odpovědnost vůči vám nebo jakékoli jiné osobě vyplývající z používání těchto webových stránek, pak celková odpovědnost společnosti Scott vůči vám za veškeré škody, ztráty, výdaje a příčiny žaloby (ať už smluvní, trestní nebo jiné) v žádném případě nepřesáhne částku, kterou jste případně zaplatili za přístup na tyto webové stránky.
 • Tato webová stránka obsahuje materiál, který je majetkem společnosti Scott nebo k němu má společnost Scott licenci. Tento materiál zahrnuje mimo jiné design, rozložení, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázána jinak než v souladu s upozorněním na autorská práva, které je součástí těchto podmínek.
 • Všechny ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou vlastnictvím společnosti Scott ani k nim nemá licenci, jsou na webových stránkách uvedeny.
 • Neoprávněné použití tohoto webu může vést k nároku na náhradu škody a / nebo může být trestným činem.
 • Tato webová stránka může příležitostně obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaše pohodlí a poskytují vám další informace. Neznamená to, že Scott tyto webové stránky podporuje. Scott nenese žádnou odpovědnost za povahu, obsah nebo dostupnost propojených webových stránek. Společnost Scott ani žádná třetí strana uvedená na těchto webových stránkách nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, závazky, nároky, výdaje (mimo jiné včetně nákladů na právní zastoupení a obhajobu nebo nákladů na vypořádání) nebo škody, které nepřímo nebo přímo vyplývají z informací na odkazu na webové stránky vlastněné nebo provozované třetí stranou, ať už skutečné, údajné, následné nebo sankční.
 • Tento web a jeho používání se řídí zákony Nového Zélandu.

Upozornění na autorská práva

Tato webová stránka a její obsah jsou chráněny autorskými právy společnosti Scott Technology NZ Limited.

© Scott Technology NZ Limited 2017. Všechna práva vyhrazena.

Jakékoli další šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu v jakékoli formě je zakázáno s výjimkou následujících případů:

 • Výpisy si můžete vytisknout nebo stáhnout na místní pevný disk pouze pro osobní, akcionářské a nekomerční použití.
 • Obsah můžete kopírovat jednotlivým třetím stranám pro jejich osobní potřebu, ale pouze v případě, že uvedete webové stránky jako zdroj materiálu.
 • Obsah nesmíte bez našeho výslovného písemného souhlasu, šířit nebo komerčně využívat. Nesmíte je přenášet ani ukládat na jiných webových stránkách nebo v jiných formách elektronického vyhledávacího systému.