Systémy pro vychystávání objednávek

Vychystávací systémy, resp. systémy pro přípravu objednávek, zajišťují, že jednotlivé kusy zboží budou vyzvednuty ze skladu a shromážděny v určeném množství, aby mohly být odeslány zákazníkovi. Nabízíme celou řadu vlastních hardwarových a softwarových řešení, výběr nejvhodnější varianty záleží na vašich potřebách, druhu produktů a sortimentu.

Charakteristika

Nabízíme tyto systémy:

  • Pick by list - výběr zboží dle seznamu
  • Pick to light (and put to light) - výběr a vkládání zboží podle světelných signálů
  • Pick by voice - výběr zboží podle hlasových instrukcí

Často bude nejlépe fungovat kombinace výše uvedených systémů. Pick to light je například velmi dobrý, rychlý a velmi přesný systém, který ale může znamenat příliš vysoké investice, pokud máte velmi mnoho skladových jednotek. Proto je obvykle vhodnější soustředit zónu Pick to light tam, kde se pracuje s menším, dražším a rychleji se pohybujícím zbožím, nebo kde je potřeba velmi vysoká přesnost, např. u léčebných produktů nebo kosmetiky. Naši konzultanti s vámi budou úzce spolupracovat, aby našli správnou kombinaci řešení pro vaši aplikaci.

Související produkty

Pick by list

Pracovník obsluhy dostane k dispozici seznam zboží, které je třeba vyzvednout, spolu s počty kusů a umístěním, kde jej najde. Může se jednat o list papíru, nebo o obrazovku či přenosný terminál. Případně v kombinaci s čárovým kódem a skenery. Tento systém v podstatě odpovídá tomu, co většina z nás používá, když jdeme nakupovat.

Výhodou je jednoduchost a nízká investice, nevýhodou, že snadno dochází k chybám.

Pick to light

Místa k vyzvednutí (nebo vložení) zboží jsou vybavena displeji. Pokud má obsluha vyzvednout určitý počet kusů zboží z dané pozice, rozsvítí se u ní světlo a na displeji se ukáže, kolik jednotek je třeba odebrat (nebo vložit). Po vyzvednutí operátor obvykle stiskne tlačítko, čímž dá najevo, že zboží opravdu vyzvedl (vložil) a kontrolka zhasne. Tento systém lze navrhnout velmi jednoduše nebo také velmi sofistikovaně, např. čísla na displeji se mohou měnit (pokud není dostatek zásob) nebo světlo automaticky zhasne, jakmile fotobuňka zaznamená vložení palety, nebo může obsluha používat speciální typ náramku a systém "rozpozná", že v dané zóně byla jeho ruka.

Výhodou tohoto systému je vysoká přesnost a snížení možnosti vzniku chyb na minimum. Nevýhodou je vysoká cena kvůli nákladům na displeje a software. Tento systém se často používá u věcí, které jsou drahé nebo vypadají velmi podobně, a kde se nesmí stávat chyby. Typickým příkladem jsou kosmetické a farmaceutické výrobky.

Pick by voice

Zde má obsluha náhlavní soupravu, která mu do sluchátek "řekne" co, kde a kolik kusů má vyzvednout. Obsluha jde na určené místo a potvrdí kontrolní číslici, kterou zde najde. Tímto způsobem se systém na 100% ujistí, že obsluha je tam, kde má být a díky potvrzení hlasem i to, že vyzvedla, co měla.

Poptávka na systém pro vychystávání objednávek

Osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou společností Scott zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu/požadavku.