Průmyslový software - Maestro+

Maestro+ je moderní softwarové řešení, které dokáže zvýšit celkový výkon vaší automatizované výroby a skladu. Jedná se o webový nástroj vynikající efektivitou, nízkými náklady, uživatelskou přívětivostí, vysokou modularitou a podporou více jazyků.

Industrial software 05

Výhody

 • Přehled v reálném čase
 • Zkrácení manipulační doby pro obsluhu
 • Minimalizace administrativní zátěže
 • Kompletní softwarový balík

Moduly

Scott Maestro+ modules
Scott Maestro+ moduly

Maestro+ Core (Jádro)

Modul CORE je jádrem systému a tvoří základ pro všechny moduly systému Maestro+.
Poskytuje modulům potřebné datové struktury:
Pozice - položky - zdroje...

Systém Maestro+ může komunikovat s hardwarem třetích stran.

Moduly jsou webové aplikace, které je možné používat na zařízeních jako jsou ruční skenery s OS Android, na mobilní zařízeních, tabletech atd.

Maestro+ Warehouse Control System

WCS Pallet Factory (Provoz s paletami)

Tento modul je určen pro řízení všech automatizovaných paletizačních systémů. Přibližuje je výrobě a maximalizuje využití zařízení.
Systém Maestro+ WCS Pallet Factory řídí:

 • Základní data potřebná pro paletizaci
 • Správu objednávek
 • Průběh paletizace u jedné nebo více paralelních výrobních linek.
 • Spojení s výrobní linkou s integrovanou funkcí sledovatelnosti
 • Standardní integrace s paletizátory Scott
WCS Pallet Factory

WCS Conveyor (Dopravníky)

Tento modul řídí tok výrobků na dopravnících ve skladu. Pomocí standardního rozhraní komunikuje v reálném čase s PLC.

 • Alokace manipulačních jednotek s daty
 • Řízení toku výrobků
 • Spouštění událostí do jiných modulů prostřednictvím atributů (např. pro tisk etiket).

WCS ASRS (Automatic Storage & Retrieval System – Automatické regálové zakladače)

Modul WCS ASRS se implementuje pro zajištění správy a řízení automatizovaného skladu.

 • Propojení s regálovými zakladači pro menší kusové zboží (krabice) nebo zakladači palet
 • Řízení a optimalizace úkolů zakladače
 • Řízení a optimalizace zatížení

WCS Order Preparation (Vychystávání objednávek)

Existuje mnoho způsobů, jak organizovat proces vychystávání objednávek.
Tento modul lze využít pro různé způsoby automatického vychystávání objednávek:

 • Ruční skenery
 • Pick-to-light
 • Pick-to-...

WCS AGV (Automated Guided Vehicles – Automaticky řízené vozíky)

Modulu WCS AGV zajišťuje správu následující položek:

 • Optimalizace vzdálenosti
 • Správa úkolů
 • Správa nabíjení
 • Správa AGV vozíků (stav, historie, ...)

Print & Apply (Tisk a aplikace)

Správa označování pomocí všech aplikátorů etiket ZPL.
Modul monitoruje všechny aplikátory etiket a předvídá zásahy obsluhy. V případě, že probíhá údržba, umožňuje odeslat etikety do záložního aplikátoru k ruční aplikaci.

Alarms & Events (Alarmy a události)

Tento modul zachycuje, monitoruje a vizualizuje všechny probíhající události a ukazuje operátorům v reálném čase aktuální stav systému.

 • Integrace dat ze systémů třetích stran
 • Filtrování a vyhledávání úzkých míst
 • Export dat umožňující integraci do jakéhokoli nástroje třetí strany
 • Hlášení o častých alarmech

Alarmy: Tento modul poskytuje uživatelům podrobnější informace, pokud se v zařízení vyskytne určité varování nebo alarm.

Události: Pro každou akci provedenou v softwaru je generována událost, například: tisk štítků, propojení se softwarem třetí strany, rozhodnutí učiněné na pozici x a mnoho dalších.

Cockpit

Modul Cockpit byl navržen tak, aby poskytoval podrobný přehled o výkonu paletizačního zařízení.
Zobrazuje například jaký je faktor vytížení paletizátorů, případná místa brzdící plynulý tok v zařízení, spotřebu energie atd. Pokud například dojde k poklesu výkonu, dokáže Cockpit dohledat příčinu. Tento modul také umožňuje zákazníkovi monitorovat a plánovat kapacitu a vytížení systému.

Automatizovaný vychystávací systém Pick & Pack

Poptávka na průmyslový software

Osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou společností Scott zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu/požadavku.