Průmyslový software - Maestro+

Maestro+ je moderní softwarové řešení, které dokáže zvýšit celkový výkon vaší automatizované výroby a skladu. Jedná se o webový nástroj vynikající efektivitou, nízkými náklady, uživatelskou přívětivostí, vysokou modularitou a podporou více jazyků.

Industrial software 01

Charakteristika

Maestro+ se skládá z "jádra", které představuje srdce celého systému a zajišťuje výměnu všech hlavních dat s ostatními návaznými systémy (ERP/SCM/MES/PLC). Kromě něj jsou k dispozici jednotlivé specializované moduly, které se připojují k jádru nezávisle na sobě.

Tyto moduly umožňují sestavit kompletní softwarový balíček Maestro+ na míru konkrétní aplikaci. Zákazník tedy kupuje pouze to, co jeho provoz aktuálně potřebuje, s možností v budoucnu doplnit softwarové řešení podle měnících se potřeb.

Výhody

 • Lepší přehled v reálném čase
 • Zkrácení manipulační doby pro obsluhu
 • Minimalizace administrativní zátěže
 • Snížení počtu nesprávných vychystání

Moduly

WCS Pallet Factory (Paletový provoz)

Tento modul softwaru Maestro+ se využívá k řízení automatizovaného paletizačního systému (od Alvey/Scott nebo od jiného dodavatele). Jeho úkolem je spravovat a řídit:

 • základní data potřebná pro paletizaci;
 • průběh paletizace u jednotlivých nebo několika paralelních výrobních linek;
 • interakci mezi Maestro+, výrobními linkami a paletizátorem;
 • propojení s výrobní linkou, včetně integrované možnosti dohledávání.

WCS Conveyor (Dopravníky)

Tento modul řídí tok výrobků na dopravnících ve skladu. Komunikuje v reálném čase s řídicím systémem zařízení (PLC) a pomocí nezbytných dat zajišťuje, aby všechny výrobky dorazily na správnou pozici. Je-li potřeba, vydá příkaz k vykonávání činností i ostatním modulům, např. pro tisk štítků.

WCS ASRS (Automatic Storage & Retrieval System - Automatické regálové zakladače)

Tento modul ovládá a řídí automatizovaný sklad prostřednictvím:

 • propojení s regálovými zakladači pro menší kusové zboží (např. krabice) nebo zakladači palet;
 • propojení s multi-shuttle systémem (shuttle vozíky);
 • vytváření všech vstupních i výstupních úkolů pro všechny typy nákladů (položky zboží, krabice a palety);
 • optimalizace úkolů zakladačů.

WCS Order Preparation (Příprava objednávek)

Tento modul lze využít pro různé způsoby automatického vychystávání objednávek, včetně vychystávání pomocí čtečky čárových kódů, systémů světelné signalizace a indikace (pick-to-light), hlasových pokynů (pick-to-voice) a asistované reality (pick-to-vision). Systém Maestro+ zde umožňuje i komunikaci s hardwarem třetích stran.

WCS AGV (Automated Guided Vehicle - Automaticky řízené vozíky)

Tento modul ovládá a řídí automatické vozíky. Má v sobě integrované funkce pro dohled nad celým systémem vozíků, čímž zaručuje jednoduché uživatelské řízení. Tento modul vydává pokyny k jednotlivým úkolům vyzvednutí nákladů a vyložení vozíků a celkově tento proces optimalizuje.

Cockpit

Modul Cockpit byl navržen tak, aby podával podrobný přehled o výkonu paletizačního zařízení. Zobrazuje například informace o přísunu a odsunu produktů na dopravnících za určitou dobu, o stupni vytížení paletizátorů, o případných místech brzdicích plynulý tok zboží v zařízení apod. Pokud například dojde k poklesu výkonu, dokáže Cockpit dohledat příčinu. Tento modul také umožňuje zákazníkovi monitorovat a plánovat kapacitu a vytížení systému.

Slotting & Mapping

Toto softwarové řešení vám umožní maximálně efektivně spravovat váš sklad pomocí optimalizace: objemu uskladněného zboží, počtu operátorů a cyklů vychystávání objednávek. První dvě funkce jsou součástí softwaru, který se nazývá „Slotting“. Na základě analýzy uskladněných zásob a dat o objednávkách přiděluje každému produktu optimální umístění ve skladu.

Výběr pozice probíhá podle aktuálního počtu produktů na skladě, frekvence vychystávání a doplňování a typu umístění, které daný produkt vyžaduje. Pomocí odhadu času potřebného pro vyřízení objednávky a analýzy produktivity operátorů lze vypočítat přesný počet potřebných zaměstnanců.

Třetí část je zahrnuta v softwarové části „Mapping“, která umožňuje provádět pokročilou optimalizaci pozice zboží ve skladu. Na základě analýzy produktů, které se často objednávají společně, se tyto umisťují ve skladu blízko sebe. Tímto procesem se zkracuje doba vychystávání a výsledkem je efektivnější způsob práce.

Automatizovaný vychystávací systém Pick & Pack

Poptávka na průmyslový software

Osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou společností Scott zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu/požadavku.