Průmyslový software - Maestro+

Maestro+ je moderní softwarové řešení, které dokáže zvýšit celkový výkon vaší automatizované výroby a skladu. Jedná se o webový nástroj vynikající efektivitou, nízkými náklady, uživatelskou přívětivostí, vysokou modularitou a podporou více jazyků.

Industrial software 01

Charakteristika

Maestro+ se skládá z "jádra", které představuje srdce celého systému a zajišťuje výměnu všech hlavních dat s ostatními návaznými systémy (ERP/SCM/MES/PLC). Kromě něj jsou k dispozici jednotlivé specializované moduly, které se připojují k jádru nezávisle na sobě.

Tyto moduly umožňují sestavit kompletní softwarový balíček Maestro+ na míru konkrétní aplikaci. Zákazník tedy kupuje pouze to, co jeho provoz aktuálně potřebuje, s možností v budoucnu doplnit softwarové řešení podle měnících se potřeb.

Výhody

 • Lepší přehled v reálném čase
 • Zkrácení manipulační doby pro obsluhu
 • Minimalizace administrativní zátěže
 • Snížení počtu nesprávných vychystání

Moduly

WCS Pallet Factory (Paletový provoz)

Tento modul softwaru Maestro+ se využívá k řízení automatizovaného paletizačního systému (od Alvey/Scott nebo od jiného dodavatele). Jeho úkolem je spravovat a řídit:

 • základní data potřebná pro paletizaci;
 • průběh paletizace u jednotlivých nebo několika paralelních výrobních linek;
 • interakci mezi Maestro+, výrobními linkami a paletizátorem;
 • propojení s výrobní linkou, včetně integrované možnosti dohledávání.

WCS Conveyor (Dopravníky)

Tento modul řídí tok výrobků na dopravnících ve skladu. Komunikuje v reálném čase s řídicím systémem zařízení (PLC) a pomocí nezbytných dat zajišťuje, aby všechny výrobky dorazily na správnou pozici. Je-li potřeba, vydá příkaz k vykonávání činností i ostatním modulům, např. pro tisk štítků.

WCS ASRS (Automatic Storage & Retrieval System - Automatické regálové zakladače)

Tento modul ovládá a řídí automatizovaný sklad prostřednictvím:

 • propojení s regálovými zakladači pro menší kusové zboží (např. krabice) nebo zakladači palet;
 • propojení s multi-shuttle systémem (shuttle vozíky);
 • vytváření všech vstupních i výstupních úkolů pro všechny typy nákladů (položky zboží, krabice a palety);
 • optimalizace úkolů zakladačů.

WCS Order Preparation (Příprava objednávek)

Tento modul lze využít pro různé způsoby automatického vychystávání objednávek, včetně vychystávání pomocí čtečky čárových kódů, systémů světelné signalizace a indikace (pick-to-light), hlasových pokynů (pick-to-voice) a asistované reality (pick-to-vision). Systém Maestro+ zde umožňuje i komunikaci s hardwarem třetích stran.

WCS AGV (Automated Guided Vehicle - Automaticky řízené vozíky)

Tento modul ovládá a řídí automatické vozíky. Má v sobě integrované funkce pro dohled nad celým systémem vozíků, čímž zaručuje jednoduché uživatelské řízení. Tento modul vydává pokyny k jednotlivým úkolům vyzvednutí nákladů a vyložení vozíků a celkově tento proces optimalizuje.

Cockpit

Modul Cockpit byl navržen tak, aby podával podrobný přehled o výkonu paletizačního zařízení. Zobrazuje například informace o přísunu a odsunu produktů na dopravnících za určitou dobu, o stupni vytížení paletizátorů, o případných místech brzdicích plynulý tok zboží v zařízení apod. Pokud například dojde k poklesu výkonu, dokáže Cockpit dohledat příčinu. Tento modul také umožňuje zákazníkovi monitorovat a plánovat kapacitu a vytížení systému.

Automatizovaný vychystávací systém Pick & Pack

Poptávka na průmyslový software

Osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou společností Scott zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu/požadavku.