Naše hodnoty

Naše hodnoty ztělesňují to, kým jsme a za čím si stojíme. Díky našemu trvalému zaměření na lidi a firemní kulturu je společnost Scott týmem, na který můžete být hrdí.

Scott work 01
Scott work excellence

Usilujeme o dokonalost

Máme rádi výzvy a co slíbíme, to zákazníkům dodáme, protože tento přístup máme v sobě.

Scott work results

Zavazujeme se k výsledkům

Společně průběžně posuzujeme stav a podnikáme nezbytné kroky. Neseme odpovědnost až do dokončení zakázky, bez výmluv.

Scott work 02

Jednáme poctivě

Budujeme důvěru a děláme to, co je správné. Plníme, co jsme slíbili.

Work at scott people

Nade vše si ceníme lidí

Jsme jeden tým. Respektujeme se navzájem a spolupracujeme na dosažení společných cílů.

NAŠE POSLÁNÍ

Dodávat chytrá automatizační řešení, která transformují průmyslová odvětví

Naší vizí je být první volbou pro podniky, které hledají chytrou automatizaci a robotická řešení, díky nimž se jejich provozy stanou bezpečnější, produktivnější a efektivnější.

Společnost Scott se zavázala poskytovat inkluzivní a rozmanité pracovní prostředí

Naši lidé a jejich dovednosti jsou naším nejcennějším aktivem. Společný souhrn individuálních odlišností, životních zkušeností, znalostí, vynalézavosti, inovací, sebevyjádření, jedinečných schopností a talentu představuje významnou součást nejen naší kultury, ale i naší pověsti. Přijímáme a podporujeme odlišnosti, které činí členy našeho týmu jedinečnými.

Další informace
Blade Stop Service 2 2060x1230

Politika kvality

Naším záměrem je vyvinout maximální úsilí, abychom poskytli zákazníkovi vysoce kvalitní služby, které zajistí jeho spokojenost a loajalitu k organizaci. Kvalita spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro její prosperitu.

Základní principy politiky systému managementu kvality si můžete přečíst v souhrnném dokumentu.