Vedení k udržitelné budoucnosti

Uvědomujeme si, že naše společná odpovědnost přesahuje obchodní výsledky a zahrnuje i náš vztah k lidem a životnímu prostředí. Ve společnosti Scott se s nadšením snažíme o dlouhodobě udržitelnou budoucnost společně s našimi zákazníky, komunitami a širšími zainteresovanými stranami.

ESG Sustainability

V roce 2021 jsme se zavázali usilovat o udržitelnou budoucnost vypracováním naší první strategie udržitelnosti. Tato strategie stanovila řadu dlouhodobých cílů ESG (Environmental – životní prostředí, Social - sociální, Governance – systém řízení) a popisuje opatření pro vykazování výsledků zaměřených na lidi, planetu a účel. Hlavním cílem je systematická práce na budování lepšího a udržitelnějšího světa pro budoucí generace.

Naše pilíře udržitelnosti

Artboard 5

Lidé

Lidé jsou jádrem všeho, co děláme. Zavázali jsme se pokračovat v budování angažované, rozmanité a talentované pracovní síly. Zaměřujeme se na udržení a nábor zaměstnanců, jde o prioritu našeho podnikání založeného na lidech. To je dále podpořeno závazkem udržovat bezpečné a inkluzivní pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance.

Artboard 5 copy 2

Účel

Účel se vztahuje k příjemcům našich řešení a služeb - zákazníkům a akcionářům společnosti Scott. Zahrnuje důležitost budování smysluplných vztahů se zákazníky, což je klíčovým základem strategie Scott 2025. Tento pilíř také zdůrazňuje závazek společnosti Scott rozvíjet ziskovou firmu zaměřenou na dlouhodobý růst a pozitivní návratnost pro akcionáře.

Artboard 5 copy

Místo

Místo popisuje závazek organizace vůči životnímu prostředí a zajišťuje rozvoj a podporu udržitelných obchodních postupů. Zaměření na udržitelnost zajišťuje, že společnost Scott spolupracuje se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli, kteří sdílejí naše hodnoty.

Definování naší matice udržitelnosti

Při vývoji naší strategie udržitelnosti jsme provedli posouzení významnosti, abychom zjistili, co je pro naše klíčové zainteresované strany nejdůležitější. Výsledky byly poté zkombinovány s tématy, která mají největší dopad na naše podnikání a vznikla tak matice významnosti.

Jsme na začátku cesty k udržitelnosti a naše matice je výchozím bodem. Každé téma bude rozšiřováno s tím, jak bude naše strategie udržitelnosti dozrávat a jak se různá témata stanou pro naše podnikání a naše zainteresované strany podstatnými.

ZOBRAZIT NAŠI MATICI VÝZNAMNOSTI

Naše zaměření na udržitelnost zajišťuje, že společnost Scott spolupracuje se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli, kteří sdílejí naše hodnoty.

Aaron Vanwalleghem
Generální ředitel pro Evropu a Severní Ameriku

Náš pokrok

Jsme hrdí na náš dosavadní pokrok v oblasti ESG, nicméně si uvědomujeme, že jsme stále na začátku naší cesty k udržitelnosti a je před námi mnoho dalších úkolů v této oblasti.

GHG emissions

Staráme se o naši planetu: Porozumění naší uhlíkové stopě

V roce 2021 zahájila společnost Scott Technology s podporou novozélandských odborníků na udržitelnost, firmou Tadpole, projekt na měření a analýzu uhlíkové stopy celého tohoto globálního koncernu. Jako výchozí trhy pro stanovení rozsahu byly vybrány Evropa, Austrálie a Nový Zéland, které představují 70 % obchodu. V roce 2023 budou následovat Čína a USA.

Více
USA2 1

Staráme se o naše lidi: Buďte v bezpečí, buďte v pohodě, buďte Scott

Řízení vysoce výkonné kultury bezpečnosti je klíčem k dosažení dlouhodobých pozitivních výsledků společnosti Scott. Ve finančním roce 2022 se lidé ve společnosti Scott nadále zasazovali o strategii bezpečnosti a pohody při práci, což podle marketingové ředitelky Casey Jenkins významně přispělo k tomu, že ukazatele bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykazují velké zlepšení.

Více