Multi-line paletizační systémy

Propojte několik výrobních linek s jedním nebo více paletizátory - jakmile je připraveno dostatečné množství produktů na zaplnění celé palety, systém je vyvolá a dopraví k paletizátorům, kde proběhne paletizace. Paletizační stroje obvykle nejsou umístěny přímo ve výrobní hale, což zaručí dodržení nejvyšších standardů kvality, hygieny a bezpečnosti výrobků.

MULTIL2

Charakteristika

Naše multi-line paletizační řešení jsou založena na centralizaci a optimalizaci paletizačního zařízení. Mohou být instalovány na omezené ploše, přičemž dostupná výška budovy (často nedostatečně využitá) se využije k instalaci stolů na akumulaci výrobků nebo k instalaci dopravníků.

Jsou spojeny se sdíleným automatickým systémem distribuce prázdných palet, jakož i s jednotkou pro balení a označování palet, včetně dopravy plných palet do logistické oblasti.

Vstup produktu je vysoký, aby se uvolnil přístupový tok mezi výrobními linkami.

Multi-line palletising project with 6 buffer tables and 1 palletiser
Multi-line palletising project with 6 buffer tables and 1 palletiser

Související produkty

Multi-line paletizace

Jak fungují multi-line řešení

Řada našich zákazníků pracuje v náročných podmínkách. Normy pro kvalitu, hygienu a bezpečnost jsou stále přísnější. Paletizace jako taková nemá nic společného s výrobou - vnímáme ji jako logistickou činnost. Kromě toho paletizace vyžaduje (obvykle) dřevěné palety, stejně jako další druhy spotřebních materiálů, jako např. plastové fólie, proložky a etikety. Mnoho našich zákazníků by raději nevidělo žádné z těchto věcí nikde poblíž haly určené pro hygienickou výrobu. U multi-line systémů je několik výrobních linek napojeno na jedno nebo více paletizačních zařízení, která obvykle nejsou umístěna v samotné výrobní hale.

Hotové výrobky se automaticky přesouvají na místo, kde čekají na paletizaci. Jakmile je zde shromážděno dostatečné množství produktu pro naplnění palety, systém si produkt přivolá, dopraví jej na paletizátor(y) a postará se o provedení paletizace. Vše je zcela automatické - po konzultaci se zákazníkem (uživatelem linky) a v závislosti na potřebách koncového zákazníka (např. obchodního řetězce) lze nastavovat celou řadu parametrů: typ palety, skladbu paletové slože, proložky, s/bez ovinutí do fólie, atd.

Takovou linku lze plně řídit samotnými řídícími jednotkami (PLC). Další, ještě lepší možností, je kombinace s naším softwarem Maestro+. Tento software poskytuje rozhraní mezi ERP nebo jiným nadřazeným systémem zákazníka a hardwarem linky. Kromě snadnějšího a dynamičtějšího řízení tento software poskytuje také uživatelsky přívětivé rozhraní pro obsluhu, lepší zasílání chybových zpráv a vytváření výrobních a servisních statistik.

Multi-line paletizační systém na kartony z 22 výrobních linek
Multi-line paletizační systém na kartony z 22 výrobních linek

Výhody multi-line řešení:

 • Jasné oddělení výroby a logistiky
 • Výrazně zvýšená efektivita linky díky procesu pufrování a akumulace
 • Snížení počtu ucpání v protisměru
 • Ideální pro výrobky citlivé na teplotu
 • Akumulace může probíhat v chlazeném nebo mrazivém prostředí
 • Využívá „volný“ prostor nad hlavou
 • Plně automatický provoz
 • Omezený počet operátorů
 • Žádný nebo velmi omezený pohyb vysokozdvižných vozíků
 • Minimální a efektivní zastavěná plocha
 • Vzdálená diagnostika a monitorování ze strany zákazníka a/nebo dodavatele
 • Velmi flexibilní řešení, umožňující přidávání dalších výrobních linek nebo skladeb zboží na paletě
 • Energeticky úsporný provoz
 • Nízké pořizovací náklady
Burts 2023 video title
Případová studie

V Burts Snacks se rozhodli pro multi-line řešení

Výrobce prémiových chipsů, společnost Burts Snacks Ltd, právě dokončila jednu ze svých největších investic, a to instalaci kompletního end-of-line řešení manipulace a paletizace krabic od společnosti Scott (Alvey).

Poptávka na multi-line paletizační systém

Osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou společností Scott zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu/požadavku.