Trendy v paletizaci a interní logistice mražených potravin

Objem evropského obchodu s mraženými potravinami podle statistik přesahuje 75 miliard eur a vše nasvědčuje tomu, že na všech trzích bude pokračovat silný růst. Převážná většina těchto produktů spolu s výrobky v odvětví chlazených potravin stráví značnou dobu přepravou nebo skladováním na paletách.

Palletising Frozen Food Hero

Podívejme se, jak mohou moderní automatizované systémy pomoci zajistit, aby tyto balené výrobky zůstaly v požadovaném teplotním rozmezí od okamžiku, kdy opustí výrobní linku, až po jejich naskládání na paletu a uložení do chlazeného skladu nebo naložení do kamionu.

Typické kategorie mražených/chlazených výrobků:

 • Zmrzlina, mléčné výrobky, jogurty
 • Mražená zelenina, hranolky
 • Mražené pečivo, ranní výrobky
 • Červené maso, drůbež, ryby

Důraz na pokročilé sledování a snižování spotřeby energie

Vzhledem k tomu, že je udržování nízké teploty u těchto zmrazených nebo chlazených výrobků naprostou nezbytností, vyžádaly si procesy paletizace a interní dopravy nasazení specializovaných bezporuchových řešení.

Taková řešení musí nejen umožnit rychlou manipulaci s výrobky a plnými paletami, ale také zajistit:

 • Potřebu plně je sledovat v rámci podniku / monitorovat, aby nedošlo k přerušení chladicího řetězce, a pokud k němu dojde, být schopen rychle reagovat.
 • Rostoucí tlak na snižování spotřeby energie - každý m³, který je třeba chladit, znamená značné náklady, takže cílem je minimalizovat prostor potřebný pro manipulační zařízení.
 • Vysokou spolehlivost díky udržování citlivých prvků systému při běžné teplotě.

Co je třeba zvážit při plánování projektu automatizace

Nejprve je nutné dokonale pochopit vlastnosti výrobků, které mají být zabaleny, a specifikovat požadavky na jejich skladování při správných teplotách, aby byla zajištěna kvalita výrobků: hluboce zmrazené / mražené, chlazené.

Doporučené techniky a zásady:

 • Provádět akumulaci výrobků v celých blocích o objemu paletové jednotky a tyto co nejdéle udržet při požadované teplotě.
 • Minimalizovat čas paletizace mimo oblast požadované teplotní zóny: vytvořit plnou paletu za 1 min, zabalit do stretch fólie, označit a rychle přemístit zpět do chladné zóny.
 • Citlivé technologie, jako jsou elektronické prvky, panely obsluhy, měřicí zařízení atd. by měly být umístěny mimo mrazicí prostor.
 • Tracking paletových jednotek: sledovat a zaznamenávat, jak dlouho jsou mimo požadovanou teplotní zónu.

Multi-line paletizace s akumulačními stoly jako preferované řešení

Společnost Scott Automation vyvinula pro tyto aplikace osvědčená automatická řešení, která zahrnují chytrou akumulaci v chladicím nebo mrazicím prostoru, interní dopravu a manipulaci se zbožím a multi-line paletizaci. Při všech těchto procesech je zajištěno udržení integrity zmrazených a chlazených potravinářských výrobků od výrobní linky až po sklady s nízkými teplotami (až do -25 °C) nebo nakládku do kamionů.

Multi-line paletizační systém obsluhuje několik výrobních linek a je umístěn mimo chladicí část v odděleném prostoru s ambientní teplotou. Balené produkty se hromadně akumulují na stolech uvnitř mrazničky, a jakmile je připraveno jejich dostatečné množství k naplnění celé palety, systém je vyvolá a dopraví do paletizátoru. Hotová plná paleta je pak rychle přepravena zpět do mrazicí části.

V porovnání s dedikovanými end-of-line systémy vyžaduje toto řešení menší prostor a méně paletizátorů (typické multi-line řešení obvykle zahrnuje jeden nebo dva stroje). Výsledkem je zjednodušení paletových toků a výrazné snížení pohybu vysokozdvižných vozíků. Kromě toho také buffer zóna tvořená akumulačními stoly umožňuje dosažení lepší efektivity výrobních linek. Všechny tyto faktory v kombinaci se spolehlivým a osvědčeným řešením přispívají k podstatnému snížení nákladů na vlastnictví.

Akumulační stoly (v levé části) jsou umístěny v mrazicím prostoru, paletizace a ovinovací stroj se nacházejí mimo něj (pravá část)
Akumulační stoly (v levé části) jsou umístěny v mrazicím prostoru, paletizace a ovinovací stroj se nacházejí mimo něj (pravá část)

Scott přináší bohaté zkušenosti v oboru

Společnost Scott Automation si díky svým zkušenostem, které získala během desítek let instalací paletizačních a intralogistických systémů pro výrobce mražených nebo chlazených potravin, vydobyla silné postavení na trhu. Její systémy zaručují kontinuální vysokou kvalitu výrobků, a to s minimálním zapojením pracovní síly. O úspěšnosti navržených řešení a dodaných zařízení SCOTT svědčí řada instalací po celé Evropě, které často fungují v nepřetržitém provozu, a vracející se zákazníci předních světových potravinářských značek, kteří požadují nasazení dalších systémů.

Více o multi-line paletizačních systémech

Tyto systémy propojují několik výrobních linek s jedním nebo více paletizátory - jakmile je připraveno dostatečné množství produktů na zaplnění celé palety, systém je vyvolá a dopraví k paletizátorům, kde proběhne paletizace. Paletizační stroje obvykle nejsou umístěny přímo ve výrobní hale, což zaručí dodržení nejvyšších standardů kvality, hygieny a bezpečnosti výrobků.

Multi-line paletizace

Plně automatický multi-line paletizační systém pro pekařské výrobky