End-of-line paletizační projekt s paletizátorem PAL 4.0 a dvojitým vstupem

End-of-line paletizační systém určený pro předního evropského výrobce potravin. Zařízení bylo navrženo s ohledem na požadavky paletizace několika různých typů produktů, jako jsou kartony, treje nebo skupinová balení ve fólii. Maximální kapacita dosahuje až 130 kusů za minutu.

Zákazník si zvolil toto řešení, aby ve svém výrobním závodě zvýšil výstupní kapacitu, snížil podíl manuální práce a zlepšil kvalitu stohů zboží na paletě. Dva stávající paletizátory byly nahrazeny pouze jedním strojem, což přineslo vyšší efektivitu provozu linky, nižší cenu vlastnictví a efektivnější využití prostoru.

Hlavní součástí systému je nejnovější paletizátor PAL 4.0, s vysokým vstupem produktů a integrovaným vkladačem proložek. Paletizátor PAL 4.0 byl navržen s využitím nejmodernějších technologií. Jeho čistý a praktický design přináší snadnou a pohodlnou obsluhu i údržbu, spolu s optimalizovanou spotřebou energie.

Popis projektu:

  • Produkty přijíždějí před paletizaci ve dvou paralelních dráhách po přísunových beztlakých dopravnících AccuGlide, které jsou velmi šetrné ke křehkým produktům a zajišťují nepřerušený přísun produktů bez mezer.
  • Zařízení pracuje se dvěma typy palet – EURO paletami a průmyslovými paletami - které jsou uloženy ve stohovačích, Odtud se automaticky posílají do paletizátoru podle požadavků na formát uložení produktů. Dvojitý dělený přenášecí plech zaručuje přesné a jemné uložení produktů a umožňuje vytváření vrstev s mezerami. Tomu dále napomáhá centrovací zařízení pod přenášecím plechem.
  • Paletizátor je vybaven vysokorychlostním výtahem palet a centrovacím zařízením, které zajišťuje dokonalé zarovnání vrstev zboží vůči paletě.
  • Na paletu i mezi vrstvy se pokládají proložky pomocí integrovaného vkladače, který si je odebírá z přilehlého zásobníku. Tím se chrání produkt a zlepšuje stabilita nákladu na paletě. Všechny vrstvy jsou podle zvoleného programu rychle uloženy na paletu, čímž je zajištěno vytvoření velmi přesného stohu produktů. Plná paleta poté vyjede ven po výstupním dopravníku palet.
  • Aby se dosáhlo maximální paletizační kapacity, probíhá přísun produktů ve dvou paralelních dopravníkových drahách, které se spojují těsně před paletizátorem. Jednotlivé produkty se zde před vstupem do prostoru paletizace otáčejí pomocí tlumených otáčecích klapek, přesně podle přednastaveného formátu vrstvy. Poté pokračují dovnitř paletizátoru, kde se formují do řad a kompletních vrstev pomocí patentovaného přesouvače se servopohonem. Mimořádně čistý a otevřený design stroje umožňuje dokonalý přehled nad celým procesem a zajišťuje obsluze snadný přístup pro rychlé korekce či údržbu. Tím se značně zkracuje čas případných prostojů.
  • Celé paletizační zařízení pracuje hladce a maximálně bezpečně. Pro případě nouze je vybaveno snadno dostupnými tlačítky e-stop, která stroj okamžitě zastaví. Náklad na paletě je v takovém případě zablokován proti jakémukoli pohybu pomocí blokovací funkce výtahu palet. Obsluha může na obrazovce ovládacího panelu sledovat aktuální stav vrstev produktů spolu s údaji a statistikami v reálném čase. Uživatelsky přívětivé dotykové rozhraní umožňuje snadnou změnu nastavení a vytváření nových druhů vrstev. Stroj lze také propojit s řídicím systémem výroby zákazníka.

Více o end-of-line paletizačních systémech

Tyto systémy jsou určeny pro výrobní závody s vysokými objemy výroby, kde je optimálním řešením mít vyhrazený paletizátor pro každou linku. Výrobek často vyžaduje opatrnou a podepřenou manipulaci, protože je křehký nebo těžký.

End-of-line paletizace