Konvenční paletizace vs. robotická paletizace

Tento článek obsahuje podrobné srovnání dvou nejběžnějších druhů paletizace: konvenčních paletizačních systémů a robotických paletizačních systémů. Zkoumá výhody jednotlivých metod v kontextu požadavků moderní výroby. Kromě toho tento článek upozorňuje na inovativní řešení společnosti Scott, která integrují výhody obou systémů a nabízejí hybridní přístup k paletizaci.

Conventional vs robotic Square2

Úvod

Paletizace, tedy proces ukládání výrobků na palety za účelem přepravy a skladování, je kritickým aspektem výroby a distribuce. Efektivita, spolehlivost a flexibilita paletizačního systému mohou významně ovlivnit celkovou produktivitu provozu. Tradičně se proces paletizace provádí následujícími třemi způsoby: ruční, konvenční nebo robotickou paletizací. Každá metoda má své specifické vlastnosti a výhody, které jsou vhodné pro potřeby různých provozů. Pro stručnost bude v tomto článku vynechána ruční paletizace.

Konvenční paletizace

Konvenční paletizační systémy stohují výrobky v předem stanoveném pořadí a vytvářejí stabilní a uniformní vrstvy na paletě. Balené produkty se do stroje přivádí po vstupním dopravníku, otáčejí se tak, aby vytvořily předem určenou skladbu vrstvy, a poté se po řadách shrnují na přenášecí plech. Jakmile je vytvořena kompletní vrstva, plech se odsune a vrstva je uložena na paletu.

Výhody:

  • Vyšší výrobní rychlost: Konvenční paletizátory jsou známé svou rychlostí a efektivitou. Jsou schopny zpracovávat velkoobjemové toky výrobků (až 150 balení za minutu), což je ideální pro vysokorychlostní provozy.
  • Manipulace s více velikostmi a typy balení: Vzhledem k tomu, že spodní část produktů jede po válečcích nebo dopravníkovém páse, může paletizátor při změně produktu vyžadovat jen minimální úpravy, pokud vůbec nějaké. Tyto systémy se snadno přizpůsobí různým velikostem a typům balení, což umožňuje univerzální paletizační proces vhodný pro různé výrobní linky. Většina novějších systémů má přidané funkce automatického přenastavení, které eliminuje nutnost zastavení při změně produktu.
  • Jednoduchá obsluha a údržba: Díky mechanické jednoduchosti konvenčních paletizátorů je jejich obsluha a údržba poměrně snadná a nevyžaduje tolik specializovaného školení personálu. Konvenční paletizátory obvykle obsahují standardní průmyslové PLC a HMI, které obsluze usnadňují práci.
Příklad konvenční end-of-line paletizace
Příklad konvenční end-of-line paletizace

Robotická paletizace

Robotická paletizace zahrnuje použití průmyslových robotů vybavených na konci ramene různými uchopovacími hlavami k uchopení a ukládání výrobků na paletu. Uchopovací hlavy mohou být navrženy speciálně pro výrobek zákazníka. Tato metoda nabízí větší přesnost i zajištění orientace etiket při uložení na paletě.

Výhody:

  • Souběžná paletizace z více linek: Robotické paletizátory mohou současně ukládat výrobky z více linek na několik palet, takže jsou ideální pro provozy, které vyžadují souběžnou paletizaci různých produktů.
  • Řízení orientace etiket: Tyto systémy dokáží orientovat výrobky na základě umístění etiket, čímž zajišťují, že etikety jsou viditelné a správně zarovnané. To je zásadní pro maloobchodní výrobky a vystavovací balení. Pro další zvýšení přesnosti lze přidat systémy vidění.
  • Nastavitelné výšky vstupu: Robotické paletizátory nabízejí flexibilní výškové nastavení vstupu produktů, které umožňuje přizpůsobit se různým produktovým řadám a provozním dispozicím bez rozsáhlé mechanické přestavby. Všechny odběrné body nemusí být na stejném místě, pokud jsou v dosahu ramen.


Příklad robotického paletizačního systému
Příklad robotického paletizačního systému

Srovnání systémů a body ke zvážení

Při volbě mezi konvenční a robotickou paletizací je třeba vzít v úvahu faktory, jako jsou typ výrobku, objem výroby, dostupný prostor a pracovní síly. Konvenční paletizátory se nejlépe hodí pro vysokorychlostní, uniformní výrobní linky, zatímco robotické paletizátory vynikají v prostředí vyžadujícím flexibilitu a přesnou manipulaci.

Inovativní řešení společnosti Scott: Hybridní řešení

Scott představuje inovativní řešení, které překlenuje mezeru mezi konvenční a robotickou paletizací. Pokročilé akumulační stoly Scott umožňují zákazníkům využívat výhod obou systémů tím, že před odesláním výrobků do paletizátoru je dočasně akumulují v objemu nejméně jedné plné palety. V závislosti na celkovém objemu výroby zákazníka může jeden paletizátor obsluhovat až deset stolů.

Multiline palletising system

Klíčové vlastnosti:

  • Vysokorychlostní paletizace: Řešení Scott podporuje stejně jako konvenční systémy vysokorychlostní paletizaci, což zajišťuje produktivitu při velkých objemech. Různé konfigurace tohoto typu paletizace zaručují výkony od 20 do 150 balení za minutu.
  • Kapacita pro více linek: Díky dočasnému uložení produktů na akumulačních stolech lze zpracovávat více výrobních linek současně, což je funkce obvykle spojovaná s robotickými paletizátory. Zatímco robotický paletizátor může dosáhnout hranice svých možností při celkové rychlosti výroby okolo 20-30 balení za minutu, akumulační stoly umožňují, aby čtyři nebo pět linek KAŽDÁ s rychlostí 20-30 balení za minutu zásobovala jeden paletizátor.
  • Navržen jako integrovaný systém: Toto řešení poskytuje integrovaný přístup, který kombinuje efektivitu konvenčního paletizačního systému s přizpůsobivostí systému pro více linek.

Závěr

Volba mezi konvenční a robotickou paletizací závisí na konkrétních provozních potřebách. Inovativní akumulační stoly Scott však nabízejí hybridní řešení, které spojuje vysokorychlostní možnosti konvenčních systémů s flexibilitou a přesností robotické paletizace. Tento integrovaný přístup představuje významný pokrok v paletizační technologii a nabízí podnikům všestranné a efektivní řešení pro splnění různorodých a vyvíjejících se požadavků na paletizaci.