V Burts Snacks se rozhodli pro multi-line řešení

Výrobce prémiových chipsů, společnost Burts Snacks Ltd, právě dokončila jednu ze svých největších investic, a to instalaci kompletního end-of-line řešení manipulace a paletizace krabic od společnosti Scott (Alvey).

Společnost Burts, která vyrábí širokou škálu velikostí sáčků a skupinových balení v nejrůznějších typech běžných krabic, display boxů a shelf-ready balení, potřebovala zajistit zvýšení efektivity jednotlivých linek, snížit podíl ruční manipulace, zredukovat rozsáhlý interní pohyb palet a zvýšit kvalitu paletových složí v rámci dodavatelského řetězce.

Po mnoha měsících pečlivého zvažování a porovnání robotických a konvenčních řešení jsme usoudili, že nabídka společnosti Scott přináší to, co potřebujeme.... Jakmile byl dokončen finální návrh, místní tým Burts Snacks úzce spolupracoval s projektovým a montážním týmem Scott. Úspěšného konečného výsledku jsme dosáhli díky nasazení provozního týmu Burts Snacks, přičemž se podařilo značně zvýšit produkovaný objem a snížit vratky ze supermarketů. A vzhledem k obrovským provozním změnám, které si vyžádal letošní rok, hodnotíme rozhodnutí instalovat multi-line řešení od společnosti Scott jako nesmírně přínosné!"

Stuart Watkins, provozní ředitel Burts Snacks

Cílem projektu bylo dodat paletizační řešení pro rychle se plnící provozovnu v Roborough s instalací v několika fázích bez přerušení výroby. Řešení muselo umožnit snadný přístup obsluze i obalovým materiálům ke každé lince a zároveň minimalizovat přepravní vzdálenost neovinutých plných palet.

Systém je napojen na 9 výrobních linek produkujících až 2 400 krabic za hodinu, s možností budoucího rozšíření o další 2 linky. Protože jde o výrobce zboží pro celou řadu zákazníků, zařízení dokáže pracovat s různými velikostmi krabic, vícero typy prázdných palet i různými druhy složí na paletě. To vše při výkonu až 40 palet za hodinu.

Krabice z každé výrobní linky putují na společný dopravníkový systém umístěný ve výšce. Ten je dopraví do centrální stanice, kde dochází k třídění, akumulaci a paletizaci - přesně podle principu multi-line řešení Alvey.

Jednotlivé prázdné palety jsou automaticky posílány do paletizátoru Alvey s vysokým vstupem, kde se na ně ukládají krabice při rychlosti 4 vrstvy za minutu. Hotové plné palety jsou pak pečlivě ovinuty, označeny a dopraveny do interního skladu. Systém byl nainstalován na malém prostoru v zadní části prázdného skladu palet a obalů, přičemž veškeré třídění a akumulace probíhá ve výšce na úrovni mezipatra.

“Z mého pohledu se podařilo realizovat bezproblémovou instalaci při zajištění ochrany potravin a vynikající je také snadnost údržby z hlediska hygieny.”

Maxine Stringer, technická ředitelka skupiny Burts Snacks

Více o multi-line paletizačních systémech

Propojte několik výrobních linek s jedním nebo více paletizátory - jakmile je připraveno dostatečné množství výrobu na zaplnění celé palety, systém produkt vyvolá a dopraví jej k paletizátorům a postará se o paletizaci.

Multi-line paletizace