Dopravníky kusového zboží

Scott nabízí širokou škálu dopravníků kusového zboží pro horizontální a/nebo šikmou dopravu. Používáme pásové, řetězové, destičkové, modulární, válečkové dopravníky a jiné typy dopravníků, v závislosti na produktu a dalších požadavcích.

CAC9 C11

Horizontální doprava

Návrh efektivního dopravníkového systému je velmi složitý úkol. Naši zkušení projektanti vědí, jak řešit i nejnáročnější projekty tohoto druhu. Jsme schopni realizovat dopravníkové systémy řešící tyto situace:

 • Interní doprava na dlouhé vzdálenosti
 • Systémy pro akumulaci produktů
 • Náročné prostředí (mráz, prach atd.)
 • Nerezové dopravníky

Vertikální doprava

Pro vertikální dopravu kusového zboží nabízíme několik typů zařízení, vždy uzpůsobených potřebám konkrétního zákazníka. Nabízíme jak vlastní dopravníky a elevátory Scott, tak zařízení od osvědčených OEM dodavatelů:

 • Šikmé dopravníky
 • Spirálové dopravníky
 • Krokové elevátory
 • Plošinkové elevátory

Modulární dopravníky kusového zboží

Scott nyní nabízí řadu modulárních dopravníků pro „lehčí náklady“, které lze velmi rychle instalovat a uvést do provozu. Tím je zajištěna minimální doba prostoje v lince. Tato nová řada dopravníků je navržena v souladu s koncepcí průmyslu 4.0 a je u ní kladen důraz na dva klíčové prvky: odolnost a flexibilitu.

 • Odolnost: dopravníkové moduly obsahují mechanické komponenty, které lze opakovaně používat a upravovat podle toho, jak se vyvíjí vaše podnikání.
 • Flexibilita: moduly pracují společně jako jeden multiagentní systém.

Vždy je možné zvolit si buď klasický centralizovaný řídicí systém nebo decentralizované řízení pomocí systému EvoLink.

Architektura elektrických prvků a decentralizované řízení v celé řadě byly navrženy tak, aby je bylo možno snadno přenastavovat. To umožňuje okamžitý růst vašeho systému při nízkých nákladech. Tato řada rovněž umožňuje integraci externích komponent a zapojení do stávajících výrobních linek. Každý modul má svou vlastní skupinu příslušenství, čímž je zajištěno dynamické řízení akumulace.

Dopravníky mají integrovanou řídicí architekturu EvoLink, která je postavena na čtyřech hlavních prvcích:

 • Modulárním rozvaděči – unikátní reference EvoBox, kterou lze zvětšit podle velikosti zařízení a konfigurace sestavy. Účelem těchto skříní je zajistit bezpečnost osob a analyzovat energetickou spotřebu v reálném čase.
 • Modulární kabeláži s rychlospojkami pro rychlou instalaci a rozběh zařízení. Spolupráce modulů je založena na smíšené typologii sítě.
 • Lokálním ovladači, který se stará o zajištění funkcí „vnitřní logistiky“ jednotlivých komponent. Ovladač splňuje standardy pro Ethernet a nabízí možnost propojení s WMS/WCS. Pravidla pro specifické směrování lze nakonfigurovat přímo v ovladači, takže se ulehčí provoz obsluze.
 • Software EvoWare slouží pro dynamický dohled nad linkou v reálném čase a vyniká pokročilými funkcemi údržby.

Celé řešení EvoLink je 100% elektrické, vyniká stupni krytí IP20 a IP54 a je s to přepravovat náklady o hmotnosti až 50 kg s těmito rozměry: základna 220 x 220 mm až 800 x 700 mm (minimální výška 25 mm). Většina z našich modulů pracuje s napětím 24 V DC. Spotřeba energie i hlučnost jsou proto velmi nízké. Moduly jsou zkonstruovány tak, aby je bylo možno rychle vyměňovat. Zkracuje se tak doba prostojů.

Jednotlivé komponenty jsou předem vybaveny kabeláží a otestovány v našem závodě.

Intralogistický a paletizační systém Scott na přepravky

Automatizovaný vychystávací systém Pick & Pack

Poptávka na dopravníky kusového zboží

Osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou společností Scott zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu/požadavku.