Paletizace pro poskytovatele osobní hygieny: Nízké náklady, malá zastavěná plocha, velký přínos

Koncem roku 2019 Scott navrhl, vyrobil a nainstaloval nový kompaktní robotický paletizační systém pro přední australskou společnost z oblasti osobní hygieny. Nový paletizační systém přináší výhody v oblasti spolehlivosti, opakovatelnosti, efektivity a snížení poškození výrobků. To vše se skrývá v kompaktním systému s malou zastavěnou plochou instalovaném přímo ve výrobním provozu.

Kompaktní robotický paletizační systém, který Scott postavil, má být podporou pro výrobní linku, kterou klient nedávno instaloval. Hledali automatizované možnosti paletizace ve snaze vyhnout se manuálnímu paletování, snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit bezpečnosti operátorů. Náš zákazník upřesnil, že hledá kompaktní systém, který by zabíral malou plochu, byl nákladově efektivní a snadno přístupný obsluze za chodu. Další podmínkou byla rychlá implementace, s minimálním nebo žádným narušením stávající výroby.

Scott u tohoto zákazníka před sedmi lety instaloval jiný paletizační systém. Tato pozitivní zkušenost v kombinaci s naší znalostí lokality a flexibilním přístupem učinil ze společnosti Scott pro tohoto zákazníka nejlepšího dodavatele. Navíc jsme dokázali maximalizovat naše vztahy se společností KUKA, což nám umožnilo získat robota pro tento systém rychleji než obvykle a zkrátit tak dobu dodání, což byla výhoda, kvůli níž nás mimo jiné zákazník upřednostnil před jinými poskytovateli automatizace.

Scott naslouchal, co zákazník potřeboval, prozkoumal různé možnosti a pracoval s nimi, aby dosáhl nejlepšího možného řešení. Výsledným řešením byl robotický systém, který zvládne odstranit plnou paletu bez zastavení robota. Tímto novým systémem byl kompaktní robotický paletizátor, plně automatizované řešení pro paletizaci výrobků na konci linky pomocí dvou buněk. Systém, který dokáže paletizovat až 30 kartonů za minutu s maximální výškou 2,4 m, bylo možné zavést rychle a s velmi malým dopadem na stávající výrobní linky.

Zákazník je velmi spokojen se systémem a s dobrou návratností této investice. Přesvědčila jej i rychlost Scottovy reakce; od počátečního kontaktu až po dodání uběhlo 14 týdnů. Instalace neměla žádný vliv na stávající výrobní linku a systém je bezpečný, snadno ovladatelný a jednoduše se udržuje. Překonal očekávání zákazníka.

Funkční popis:

Obsluha, obvykle řidič vysokozdvižného vozíku, vidí, kdy je bezpečné vstoupit do buňky, a umístí prázdnou paletu na obě strany robotické buňky. Světelné závory na vstupech do obou buněk znamenají, že pokud se vysokozdvižný vozík nebo osoba pokusí vstoupit do buňky, když je v provozu nebo pokud to není bezpečné, robot se zastaví a udělá přesně to, co zákazník požadoval - zvýší bezpečnost obsluhy. Jakmile je paleta v buňce, obsluha vybere skladbu zboží na paletě a spustí výrobu. Robot pak odebírá bedny z přívodního dopravníku a následně je ve správném pořadí ukládá na paletu v používané buňce.

Po dokončení palety se zvedne bezpečnostní ochrana reverzní gilotiny, která bezpečně oddělí buňku od robota a umožní obsluze odebrat hotovou paletu, zatímco robot pokračuje v paletizaci ve druhé buňce. Díky tomuto systému dvou buněk nedošlo k narušení výrobní linky a zavedené bezpečnostní systémy umožnily obsluze přístup k buňkám, když nebyly používány.

Výhody:

  • Výrazné úspory nákladů díky automatizaci než při manuální práci
  • Žádné prostoje nebo narušení stávajících výrobních linek během instalace nebo při používání
  • Rychlé dodání systému
  • Kompaktní systém,v továrně je mu vyhrazen malý prostor
  • Spolehlivost robotického systému
  • Manipulace s produktem s automatickou opakovatelností
  • Zvýšená efektivita výroby a vyšší výkon
  • Snížené poškození produktu
  • Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví obsluhy
  • Snížené riziko poškozeného výrobku při přepravě

Více o našem kompaktním robotickém paletizátoru

Kompaktní robotický paletizátor Scott poskytuje vysokou flexibilitu pro paletizaci celé řady produktů. Pracuje efektivně a přesně a nahrazuje tak manuální manipulaci. Kompaktní design zařízení umožňuje snadnou integraci systému do vašeho stávajícího výrobního prostoru. Instalace a uvedení do provozu probíhá s minimálním narušením chodu linky.

Kompaktní robotický paletizátor