Název stránky Robotické řešení svařování zajistí zkrácení doby cyklu o 64%

Drake Trailers Hero

Investice do automatizovaného systému, který nahradil manuální techniku, vedla k výraznému zkrácení výrobního času ve společnosti Drake Trailers, specialisty na těžké přívěsy, a to o 64 %.

Společnost Drake Trailers s australským vlastníkem se specializuje na konstrukci a výrobu nízkozdvižných nakladačů, důlních transportérů a řiditelných plošinových přívěsů, jakož i řady dalších zařízení používaných v těžké nákladní dopravě. Jako přední australský výrobce specializovaných těžkých přívěsů potřebovali naprostou spolehlivost veškeré automatizace integrované v jejich závodě, protože jakékoli problémy nebo závady na výrobních strojích by měly významný dopad na produkci a ziskovost.

Společnost Drake Trailers oslovila společnost Scott s cílem zvýšit produktivitu a produkci v Austrálii a zároveň minimalizovat náklady. V té době se v závodě manuálně svařovaly různě velké součásti a dělníci museli při montáži ručně otáčet těžkými součástmi. V zájmu dodržení bezpečnostních předpisů byl zvýšen počet zaměstnanců, aby bylo možné zvládnout pracovní zátěž. Toto navýšení počtu zaměstnanců sice minimalizovalo dobu cyklu, ale nebylo nákladově efektivní.

Pro společnost Drake Trailers je prvořadá důslednost, protože zaručuje spolehlivost výrobku. Jak vysvětluje jejich generální ředitel Khali Lake,

"Naše návěsy se používají v nejodlehlejších částech země v celé řadě průmyslových odvětví. Naši zákazníci potřebují produkt, který nevyžaduje pravidelnou neplánovanou údržbu nebo opravy."

Ruční svařování vyžaduje vysokou úroveň dovedností i soustředění, aby bylo dosaženo důsledné provádění činnosti, a zjistili, že manuální proces vede k neshodám výrobků.

"Vzhledem k tomu, že naše komponenty neměly jednotný způsob montáže a obrábění, nebyla výsledná kvalita dokonalá. Naše výrobní časy se prodlužovaly a chyběly nám lidské zdroje, abychom udrželi výrobní časy pod kontrolou. Potřebovali jsme najít řešení pro zvýšení přesnost, abychom neztratili konkurenční výhodu. Chtěli jsme nový systém, který by nám umožnil zkrácení doby výroby a zkrácení doby seřizování." - Greg Alison, generální ředitel společnosti Drake Trailers

Společnost Scott navrhla a nainstalovala robotický svařovací systém, který je schopen zpracovávat širokou škálu součástí. Konstrukce se skládala ze svařovacího robota na lineární trati pokrývající tři stanice. Jedna stanice obsahuje jednoosý rotační polohovač, který pojme až 2000 kg svařovaného výrobku, zatímco druhá stanice je oddělena přepážkou a obsahuje víceosý polohovač, který pojme až 750 kg. Třetí stanice zahrnuje dlouhý stůl umístěný naproti předchozím stanicím a používá se v případě, že je třeba svařovat delší součásti.

Konstrukce stanic měla umožnit nepřetržitou práci, protože na jedné stanici se mohly součásti nakládat, zatímco robot na druhé stanici součásti svařoval. V případě svařování delších součástí by se přepážka otevřela, aby bylo možné využít dlouhý stůl. Systém Scott také umožňoval, aby buňka pracovala v plně automatickém režimu, nebo v případě potřeby bylo možné využít manuální vstup prostřednictvím stanice pro manuální běh. Tato možnost je zárukou bezproblémového zpracování a flexibility, protože komponenty lze po vložení do polohovacího zařízení ručně přemisťovat.

Po instalaci a uvedení do provozu došlo u Drake Trailers k výraznému zlepšení výroby.

"Díky novému systému jsme byli schopni ušetřit spoustu peněz a umožnil nám zůstat australskou společností obchodující v Austrálii." Použití robotické svářečky zajišťuje důsledné provádění celého výrobního procesu přívěsu, díky čemuž je výsledný výrobek maximálně spolehlivý. Víme, že každý svar bude fungovat podle norem, pro které byl navržen a naši zákazníci dostanou přívěs, na který se mohou spolehnout." - Generální ředitel Khali Lake

Automatizovaný robotický svařovací systém Scott zkrátil dobu výroby o 40-60 % (v závislosti na komponentě) a dobu obrábění o 15-20 %. Systém umožňuje operátorovi pracovat efektivně a přesně bez přerušení, což maximalizuje využití robota. Dříve měla společnost Drake Trailers 3 nebo 4 svařovací pracoviště, která pracovala na dvě směny denně, ale po instalaci robotického systému může nyní jeden operátor pracovat ve třístaniční buňce.

Integrace robotického svařovacího systému předčila očekávání Drake Trailers a zvažují další instalace. V letech, kdy společnost Drake Trailers zakoupila svou první robotickou svářečku, rostl trh s robotickými svářečkami rychleji než trhy s jakýmkoli jiným průmyslovým robotem. Předpokládá se, že globální trh s robotickým svařováním naroste do roku 2023 na 5,96 miliardy USD.

Více informací o zakázkových a standardních svařovacích buňkách, které může společnost Scott vyrobit, získáte ještě dnes u svého lokálního týmu společnosti Scott.

Robotické svařování

Společnost Scott integruje flexibilní a jedinečná řešení pro kovovýrobu a může poskytnout standardní řešení i systémy pro kovovýrobu a svařování na míru podle vašich požadavků.

Další informace