Multi-line versus end-of-line systémy v konvenčních paletizačních řešeních

Tento článek nabízí srovnání obou systémů, ukazuje jejich výhody a nevýhody a zároveň představuje inovativní řešení společnosti Scott.

Multiline versus dedicated image 01

Úvod

Paletizace hraje klíčovou roli ve velkokapacitní výrobě, zejména v provozech s více výrobními linkami bežícími současně. Při návrhu paletizačního řešení je nutné učinit zásadní rozhodnutí mezi použitím multi-line nebo end-of-line paletizace. Tento článek nabízí srovnání obou systémů, ukazuje jejich výhody a nevýhody a zároveň představuje inovativní řešení společnosti Scott.

Multi-line paletizační systémy

Multi-line paletizace znamená použití jednoho paletizátoru k obsluze více výrobních linek. Tento přístup je vhodný pro provozy, kde je potřeba paletizovat více různých výrobků a zároveň zajistit flexibilitu pro jejich manipulaci.

Výhody:

  1. Úspora místa: Multi-line systémy efektivněji využívají podlahovou plochu díky konsolidaci paletizačních operací a díky umístění akumulace produktů nad paletizátory.
  2. Nižší náklady vlastnictví: Snížení počtu paletizátorů znamená nižší náklady na zařízení a také menší požadavky na obsluhu a údržbu.
  3. Vyšší produktivita: Tyto systémy jsou schopny zpracovávat více skladových položek (SKU) a dokážou se rychle přizpůsobit změnám produktu. Tím se zkracuje doba přechodů.

Omezení:

  1. Složitost programování: Vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí pro výpočet akumulace a naprogramování správného načasování výdeje SKU.
  2. Možnost vzniku úzkých míst: Pokud není akumulační systém správně navržen, může dojít k zahlcení paletizátoru vysokým objemem výroby z více linek. To může vést k hromadění výrobků.

End-of-line paletizační systémy

End-of-line paletizace znamená použití samostatného paletizátoru pro každou výrobní linku. Tento přístup se tradičně upřednostňuje v provozech s vysokým objemem výroby a omezenou variabilitou typu výrobku.

Výhody:

  1. Jednoduchost: Není nutné provádět složité výpočty pro zajištění akumulace produktů. Obsluha se nemusí starat o údržbu akumulačních dopravníků a používají se zde běžné typy paletizátorů.
  2. Předvídatelnost: Jedna výrobní linka na jeden paletizátor znamená, že paletizátor nemusí provádět přenastavení mezi jednotlivými druhy produktu.
  3. Optimalizovaný výkon: Každou paletizaci lze optimalizovat pro konkrétní produktovou řadu. Pokud se přidá další výrobní linka, jednoduše se doplní jeden nový paletizátor, aniž by bylo nutné starat se o to, jak to ovlivní ostatní linky.

Omezení:

  1. Vyšší náklady vlastnictví: Vyžaduje investice do více paletizátorů, a i když tyto mohou mít některé společné komponenty, celkově to může znamenat vyšší provozní náklady.
  2. Nároky na prostor: Systém zabírá více podlahové plochy, což může být limitujícím faktorem v prostorově omezených provozech.

Paletizační řešení společnosti Scott

Společnost Scott nabízí konvenční i robotická paletizační řešení navržená tak, aby se dokázala přizpůsobit neustále se měnícím potřebám výroby. Díky důrazu na inovativní design a robustní konstrukci přinášejí paletizátory Scott vysokou provozní efektivitu, spolehlivost a flexibilitu do budoucna.

Multi-line paletizační řešení společnosti Scott

Multi-line paletizátory Scott jsou navrženy pro vysokou flexibilitu a efektivitu. Naše unikátní akumulační stoly minimalizují množství dopravníků potřebných pro zajištění akumulace produktů a dokážou rychle vyslat do paletizátoru celou dávku produktu pro naplnění palety. Systém může být vybaven naším softwarovým balíčkem Maestro+, který zajišťuje sběr dat 4.0 pro zjednodušení ovládání a bezproblémovou integraci se stávajícím systémem řízení skladu.

End-of-line paletizační řešení společností Scott

Pro provozy, které upřednostňují vysoký výkon a redundanci, nabízejí end-of-line paletizátory Scott atraktivní řešení. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly provozní dobu a jsou přizpůsobeny specifickým výrobním požadavkům, čímž zajišťují konzistentní výkon při nepřetržitém provozu. I když se zde často využívají stejné paletizátory jako u multi-line systémů, jejich použití pouze pro jednu linku umožňuje provozovat je při nižších rychlostech, čímž se snižuje opotřebení.

Závěr

Výběr vhodného paletizačního řešení pro váš provoz závisí na několika faktorech. Společnost Scott vám ráda poskytne odborné poradenství, abyste mohli dosáhnout optimální efektivity a produktivity. S robustními a flexibilními systémy Scott můžete bez obav řešit své automatizační potřeby a zajistit si tak konkurenční výhodu do budoucna.