Skladový systém pro vychystávání objednávek v e-hypermarketu

Cílem projektu byla automatizace vychystávání objednávek ze všech položek ve skladu, kromě čerstvých a mražených potravin a rozměrných produktů. Těmto automatickým řešením říkáme sklady "Click & Collect" (klikni a vyzvedni si), protože zboží si zákazníci objednají přes e-shop a vyzvednou pak osobně.

Specifikace projektu

Produkt

Spotřební zboží (potraviny, nápoje, jiné produkty …)

Rozměry

Plastové přepravky se speciálním dnem, rozměry 600 x 400 mm, 3 rozdílné výšky v závislosti na skladovaném produktu: 150, 270 and 420 mm.

Výkon

Systém je dimenzován na 8,000 objednávek během 12 hodin za den.

Palety

Nejsou použity

Provoz

12 / 24 hodin

Řešení

Dodané zařízení se skládá z těchto částí:

 • Statický sklad přepravek ve 2 patrových regálech
 • Dva vysokorychlostní regálové zakladače pro ukládání a vyzvedávání přepravek
 • Jedna vícepatrová odebírací sekce, s předním odebíráním přepravek ve spodní části. Jedna strana regálů je určena pro rychloobrátkové zboží
 • Jedno stanoviště pro manuální odebírání zboží z přepravek, řízené pomocí světelných insturkcí (systém ‘Pick & Put-to-Light’)
 • Jedna dopravní trasa pro přesun hotových přepravek do zóny kompletace objednávek
 • Jedna akumulační dopravní trasa pro opětovné zakládání zboží do skladu včetně kontroly hmotnosti a rozměrů

Celé řízení systému probíhá prostřednictvím našeho softwaru MAESTRO+ a je přímo napojené na zákazníkův ERP systém.

Popis funkce

Příjem a skladování

Zboží se po přijetí do skladu zbaví vnějšího obalu a vloží do přepravek. Ty jsou pak pomocí vysoce výkonných zakladačů uloženy do 2 skladovacích regálů.

Vychystávání

Zboží se vychystává v přepravkách. Proces probíhá ve 2 krocích:

 • Vychystávací stanoviště: Používá se pro zboží s nízkou nebo střední obrátkou. Tento bod představuje samotný začátek zpracování objednávky. Systém dopravuje přepravky se zbožím k operátorovi. Ten z nich odebírá požadované produkty v daném množství a vkládá je do prázdné přepravky určené pro jednu objednávku. Instrukce, které zboží a kolik kusů vzít a kam jej vložit, dostává pomocí světelných signálů u jednotlivých pozic přepravek (systém "pick and put to light". Na tomto stanovišti se paralelně zpracovává až dvanáct objednávek.
 • Dynamické přední odebírání z regálů (Front picking): Jedná se o několikastupňový regálový systém pro rychloobrátkové zboží. Přísun přepravek do něj zajišťuje zakladač. Podél regálů se pohybují operátoři s vozíky a odebírají produkty. Vychystávání je zde řízeno pomocí skenování zboží nebo opět s použitím systému "pick and put to light".

Softwarová správa

Celý systém je řízen pomocí softwaru MAESTRO+ a zahrnuje:

 • Správu skladu
 • Sekvenování přípravy objednávek
 • Instrukce operátorům
 • Správu opětovného ukládání přepravek
 • Celkový dohled nad provozem zařízení

Výhody

 • Vysoká produktivita operátorů
 • Rychlost vychystávání
 • Garance kvality vychystávání, minimalizace chyb
 • Ergonomie a bezpečnost odebíracího stanoviště
 • Opětovné zakládání přepravek se zbožím do regálů během vychystávání
 • Akumulační doprava pro přepravky určené k opětovnému založení
 • Univerzálnost a rozšiřitelnost systému
 • Zaškolení operátorů trvá pár minut
 • Optimalizace prostoru ve skladové hale
 • Velká skladovací kapacita
 • Vnější obaly zboží jsou ze skladového systému vyloučeny
 • Čistý a uklizený sklad…