10 dobrých důvodů proč investovat do robotů

10 Reasons to Invest in Robots Header 1440x880

Rozhodujete se, zda se přidáním robota do vašeho procesu zvýší vaše konkurenceschopnost? Scott dodává kompletní automatizační a robotická řešení širokému spektru firem po celém světě.

Technologické inovace se neustále vyvíjí a významně přispívají k usnadnění a zefektivnění výroby a distribuce. Ať už provozujete malou firmu nebo řídíte velký podnik, máte v současnosti k dispozici celou řadu robotických řešení, která provádí mnoho různých funkcí.

Společnosti vyrábějící obrovské množství produktů, často potřebují používat automatizované stroje a robotiku v každé fázi výroby. Kloubové roboty se uplatní i při balení hotových výrobků a jejich naložení na palety pro přepravu. Společnosti všech velikostí rovněž využívají průmyslové robotické technologie k provádění specifických úkolů, které jsou pro člověka příliš zdlouhavé nebo obtížné.

Zatímco kompletní řešení automatizace nemusí být pro všechny podniky vhodné, průmyslové robotické komponenty a stroje lze podle potřeby přidávat, přizpůsobovat a rozšiřovat podle požadavků provozované činnosti. Zde je 10 hlavních důvodů, proč investovat do robotiky:

1. Snížené provozní náklady

Roboti vám umožní snížit přímé a režijní náklady, což velmi výrazně ovlivní vaši konkurenceschopnost. Vezměte si například energii. Roboti jsou skvělou možností, jak snížit účty za energii, protože nemají požadavky na minimální úroveň osvětlení nebo vytápění. Ze současných odhadů vyplývá potenciální úspora 8 % za každé snížení úrovně vytápění o 1oC, zatímco vypnutím nepotřebného osvětlení lze dosáhnout úspory až 20 %. Automatizace je také způsob, jak udržet mzdové náklady na nízké úrovni a její další výhodou je uvolnění nejcennějšího aktiva - zaměstnanců, kteří se mohou uplatnit efektivnějšími a produktivnějšími způsoby.

2. Zlepšená kvalita produktu a kvalita práce pro zaměstnance

Díky konstantní přesnosti a opakovatelnosti robotů můžete dosáhnout trvale vysoké kvality každého vyrobeného produktu. Roboti odstraňují problémy spojené s únavou, nesoustředěností a důsledky opakujících se a nudných úkolů, se kterými se potýkají lidští pracovníci. Nasazení robotů zlepší pracovní podmínky vašich zaměstnanců, protože již nebudou muset pracovat v prašném, horkém nebo nebezpečném prostředí. Kromě toho, když se naučí používat roboty, mohou si osvojit cenné programátorské dovednosti a dělat práci, která je více stimulující a náročná.

3. Zvýšená konkurenceschopnost

Zavedení robotického nebo automatizovaného řešení může společnosti odlišit od konkurence tím, že umožní rychlejší dokončení a dodání výrobků a zároveň zajistí jejich stálou kvalitu.

4. Navýšení kapacity výroby

Úspěšná a flexibilní automatizace zlepšuje produktivitu, což vede k vyšší propustnosti. Díky takto zlepšené produktivitě se uvolní nové kapacity pro novou práci a tím se navýší objem výroby. Tato zlepšení snižují WIP a zvyšují obraty zásob. Roboty lze nechat v provozu přes noc a o víkendech jen s malým dohledem, takže můžete zvýšit úroveň výstupů a dodržet termíny dodání objednávek zákazníkům. Robotické řešení nepotřebuje přerušit výrobu kvůli přestávkám, nemoci, vyrušení nebo výpadkům koncentrace. Roboty lze nyní programovat i v režimu offline, čímž se zajistí, aby byly nové výrobní procesy rychle zavedeny do výrobky, která se tím také urychlí.

5. Zvýšená flexibilita výroby produktů

Roboti mohou vaší výrobní lince přidat na flexibilitě. Po naprogramování mohou snadno přepínat mezi procesy, což vám pomůže s minimálním úsilím vyhovět změnám v designu výrobku nebo poptávce zákazníků.

6. Snížení odpadu a zvýšení výtěžku

Používáním robotů můžete výrazně zvýšit kvalitu svých produktů. Budete mít více výrobků dokončených v první sérii podle standardů požadovaných vašimi zákazníky a snížíte množství vadných výrobků a odpadu vzniklého v důsledku špatné kvality nebo nedůsledné povrchové úpravy. Díky tomu, že jsou výrobky pokaždé vyráběny na stejně vysoké úrovni, získáte vyšší výnosy. Vyšší produktivity je dosaženo také zkrácením doby cyklu a snížením počtu zmetků nebo množství odpadu.

7. Lepší zdraví a bezpečnost

Roboti mohou snadno převzít nepříjemné, náročné nebo zdraví ohrožující úkoly, které v tuto chvíli vykonávají zaměstnanci manuálně. Používáním robotů můžete snížit pravděpodobnost úrazů způsobených kontaktem s obráběcími stroji nebo jinými potenciálně nebezpečnými výrobními stroji či procesy. Mohou také pomoci eliminovat potíže spojené s opakovanými nebo intenzivními procesy, jako jsou například poranění z opakovaného namáhání (RSI) a mrtvé bílé prsty (VWF).

8. Snížení fluktuace zaměstnanců a usnadnění jejich náboru

Vysoká přesnost, kterou dnešní průmyslové procesy vyžadují, vyžaduje nejvyšší úroveň dovedností a školení. Vzhledem k tomu, že je stále obtížnější najít vysoce kvalifikované manuální pracovníky a jejich zaměstnávání je stále dražší, mohou roboti představovat ideální alternativu. Jakmile jsou roboti naprogramováni na váš proces, jsou připraveni začít pracovat bez nákladů spojených s náborem nebo průběžným školením. Roboti mohou také nabídnout větší flexibilitu, a to jak z hlediska pracovních vzorců, tak i schopnosti zvládat různé výrobní úkoly.

9. Snížené kapitálové náklady

Použití robotů k dosažení rychlejších a efektivnějších výrobních linek může pomoci snížit kapitálové náklady spojené se zásobami a nedokončenou výrobou. Díky rychlejšímu pohybu produktů ve výrobě mohou podniky lépe předvídat tempo výroby a zajistit rychlé a efektivní poskytování služeb.

10. Úspora prostoru

Roboty lze namontovat v různých konfiguracích, které vám pomohou ušetřit drahocenný prostor ve výrobních prostorách. Lze je také naprogramovat tak, aby fungovaly ve stísněných prostorech, takže nepřijdete o důležitou podlahovou plochu.


Jak vyplývá z tohoto seznamu společnosti ABB, roboti jsou finančně dostupní a nabízejí dlouhodobé úspory a řadu výhod, včetně zlepšení kvality, zvýšení výroby a efektivity, zlepšení zdraví a bezpečnosti.

Robotická automatizace představuje stále atraktivnější možnost pro dnešní společnosti, které hledají způsoby, jak vyvážit vyšší konkurenceschopnost s rostoucími náklady a spirálovitě se zvyšujícími režijními náklady.

Robotické paletizační řešení zvýšilo objem produkce - 300 plechovek za minutu

Zjistěte více, jak by robotické řešení mohlo prospět vašemu podnikání

Společnost Scott nabízí širokou škálu robotických technologií. Všechny jsou navrženy tak, aby poskytovaly významné výhody pro vaši firmu tím, že snižují riziko, kterému jsou vystaveni manuální pracovníci provádějící opakovaně stejný úkol.

Průmyslová automatizace