Be safe. Be well,
Be Scott

Bij Scott vormen mensen de kern van ons bedrijf. We zijn toegewijd aan het creëren van een cultuur waarin veiligheid en welzijn voorop staan in alles wat we doen. We moedigen een positieve, schadevrije werkomgeving aan, waar onze mensen in gedijen, voelen dat er voor hen en voor elkaar wordt gezorgd.

Safety W Ellbeing hero 2060x1320

Bij Scott nemen we op de werkplaats goed ingeburgerde systemen en processen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer in acht, die volledig ondersteund worden door het topmanagement. In het kader van ons programma voor continue verbetering worden onze processen en documenten regelmatig geëvalueerd en gecontroleerd.

Omdat veiligheid en welzijn voor ons zo belangrijk zijn, hebben wij in elk filiaal een gespecialiseerde coördinator, die alle steun krijgt die hij nodig heeft en zeer goed op de hoogte is van de wetgeving en de veranderingen daarin.

We hebben een eigen competentiegericht opleidingsprogramma dat steunt op de deskundigheid van zowel interne experts als externe gecertificeerde opleiders om de veiligheid van onze medewerkers in onze werkplaats en bij de klant te verzekeren.

Aannemers en dienstverleners

Alle aannemers in onze vestigingen moeten het "Formulier vereisten en informatie inzake gezondheid en veiligheid voor aannemers en dienstverleners" invullen en de nodige informatie verschaffen alvorens ze aan hun werk in om het even welke vestiging van Scott kunnen beginnen. Bij aankomst in de vestiging krijgt u een inleiding door de gezondheids- en veiligheidsdienst van de vestiging. U wordt toegevoegd aan de lijst met erkende aannemers en moet jaarlijks worden beoordeeld zodat gevaren en risico’s geïdentificeerd en uitgesloten of geminimaliseerd kunnen worden.

Download onze vereisten en informatie inzake gezondheid en veiligheid voor aannemers en dienstverleners hieronder:

Meer informatie vindt u op

Een veiligheids- en gezondheidsprobleem melden

Als u zich zorgen maakt over een onveilige of ongezonde werksituatie, bespreek dit dan onmiddellijk met het veiligheids- en welzijnspersoneel, de manager of de projectleider van Scott.

EEN PROBLEEM MELDEN