Gezondheid en veiligheid

Blade Stop Service Heather

Veilig denken, veilig werken, veilig thuis

Bij Scott nemen we op de werkplaats goed ingeburgerde systemen en processen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer in acht, die volledig ondersteund worden door het topmanagement. In het kader van ons programma voor continue verbetering worden onze processen en documenten regelmatig geëvalueerd en gecontroleerd.

Omdat we gezondheid en veiligheid hoog in het vaandel dragen, hebben we in elke vestiging een gespecialiseerde coördinator, die alle ondersteuning krijgt en uitstekend op de hoogte is van de wetgeving en de wijzigingen erin.

We hebben een eigen competentiegericht opleidingsprogramma dat steunt op de deskundigheid van zowel interne experts als externe gecertificeerde opleiders om de veiligheid van onze medewerkers in onze werkplaats en bij de klant te verzekeren.

View Contractor Requirements

Een veiligheids- en gezondheidsprobleem melden

Als u zich zorgen maakt over een onveilige of ongezonde werksituatie, bespreek die dan onmiddellijk met het gezondheids- en veiligheidspersoneel van Scott, de manager of de projectmanager.

EEN PROBLEEM MELDEN

Contractors and Service Providers

Alle aannemers in onze vestigingen moeten het "Formulier vereisten en informatie inzake gezondheid en veiligheid voor aannemers en dienstverleners" invullen en de nodige informatie verschaffen alvorens ze aan hun werk in om het even welke vestiging van Scott kunnen beginnen. Bij aankomst in de vestiging krijgt u een inleiding door de gezondheids- en veiligheidsdienst van de vestiging. U wordt toegevoegd aan de lijst met erkende aannemers en moet jaarlijks worden beoordeeld zodat gevaren en risico’s geïdentificeerd en uitgesloten of geminimaliseerd kunnen worden.

Download onze vereisten en informatie inzake gezondheid en veiligheid voor aannemers en dienstverleners hieronder:

Meer informatie vindt u op