Zdraví a bezpečnost

Blade Stop Service Heather

Mysli bezpečně, pracuj bezpečně, jdi bezpečně domů

Ve společnosti Scott máme dobře zavedené systémy a procesy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které aktivně fungují na pracovišti a mají plnou podporu vrcholového vedení. Naše procesy a dokumenty jsou pravidelně kontrolovány a auditovány v rámci programu neustálého zlepšování.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci bereme vážně a na každém pracovišti máme vyhrazené koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kteří mají plnou podporu a jsou dobře informováni o změnách v legislativě a zákonech.

Máme interní školicí program založený na kompetencích, který využívá jak vlastní odborné znalosti, tak externí certifikované školitele, abychom zajistili, že budou naši zaměstnanci pracovat na dílně i v provozech zákazníků bezpečně.

Zobrazit požadavky na dodavatele

Vznesení obavy o zdraví a bezpečnost

Pokud máte obavy, že dochází na pracovišti k nebezpečné nebo zdraví škodlivé situaci, obraťte se neprodleně na pracovníky oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti Scott, vedoucího pracovníka nebo vedoucího projektu.

Vznést obavu

Dodavatelé a poskytovatelé služeb

Všichni dodavatelé v místě musí před zahájením prací na jakémkoli pracovišti Scott vyplnit "Formulář požadavků a informací o bezpečnosti a ochraně zdraví pro dodavatele" a poskytnout požadované informace. Po příjezdu na pracoviště budete seznámeni s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Budete zařazeni na seznam schválených dodavatelů a budete podléhat každoročnímu hodnocení, aby se takto identifikovala, eliminovala nebo minimalizovala případná nebezpečí a rizika.

Níže si můžete stáhnout naše požadavky a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví pro dodavatele a poskytovatele služeb:

Pro více informací navštivte: